c500+ pinouts

  1. ngochoangimsat

    Sơ đồ đấu nối dây, giắc đầu Owince C500

    Sơ đồ đấu nối và giắc cắm đầu android ownice c500 xem hình dưới đây: https://icar.vn/images/post_img/owince/C500+/install/install_C500+01.jpg https://icar.vn/images/post_img/owince/C500+/install/install_C500+02.jpg Các bạn cũng có thể tải file pdf hướng dẫn kết nối đầu Ownice C500+ về máy...
Top