c39x

  1. T

    Hướng dẫn kết nối và sử dụng ứng dụng ICAR TPMS trên điện thoại qua kết kết nối bluetooth với các bộ TPMS có hỗ trợ kết nối bluetooth

    Cách thức kết nối điện thoại với bộ thu TPMS có tính năng kết nối bluetooth với điện thoại. 1, Ứng dụng kết nối : Bạn có thể tải các ứng dụng kết nối TPMS trên các nền tảng chợ ứng dụng trên điện thoại. IOS (App Store) Android (CH Play) 2, Các bước kết nối và thiết lập trên điện...
Top