bluetooth

  1. M

    Hỏi về kết nối bluetooth của Elliview S4

    Xin chào cả nhà, em là thành viên mới ạ! Hiện xe em Ford Eco Sport 2017, mới gắn đầu Elliview S4 kèm Camera 360. Tuy nhiên, đối với đầu gốc của Ford thì khi kết nối bluetooth với điện thoại xong, ngoài việc ra lệnh giọng nói, truy cập danh bạ và gọi GSM thì nghe gọi Zalo cũng rất tốt. Sau khi...
Top