bluetooth handfree call on c500+

  1. ngochoangimsat

    Gọi điện qua bluetooth bằng khiển giọng nói cho đầu android C500+

    Như các bạn đã biết, tính năng gọi điện trên đầu C500+ bằng khiển giọng nói theo mặc định sẽ sử dụng sim 3G/4G đã kết nối vào đầu. Tuy nhiên, chúng ta lại quan tâm nhiều hơn đến việc gọi điện sử dụng điện thoại đã kết nối bluetooth vì đây là số chính được sử dụng để liên lạc với những người...
Top