V

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • ADMIN hướng dẫn giúp cách khắc phục đầu C500+ lỗi ứng dụng google điều khiển giọng nói với ????
    hiện nay đã xóa ứng dụng google đi rồi, đầu vẫn hoạt động bình thường, nhưng mất chức năng đk giọng nói.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top